Živočišná výroba

Živočišná výroba je zaměřena na chov červenostrakatého skotu s tržní produkcí mléka. Kravín Záměl prošel celkovou rekonstrukcí v roce 1996. Vzniklo volné ustájení s lehacími boxy s maximální kapacitou 300 dojnic. Instalovala se nová rybinová dojírna ALFA LAVAL. Krmení v kravíně přihrnuje automatický robot LELY. Telata se odchovávají celoročně ve venkovních boudičkách, jalovičky jsou určeny k vlastnímu odchovu, býčci se prodávají. Ke krmení telat se používá automatický vozík na mléko MilkShuttle. Průměrná užitkovost dojnic je 8300 l mléka/kus/rok. Na přípravu krmení se využívá krmný vůz fy. CERNIN. Dále se využívají moderní traktory NEW HOLLAND a čelní nakladač KRAMER. V okolí střediska Záměl jsou umístěny pastevní areály.