Školní závod

Farma Tichý a spol. a.s. byla jmenována již v roce 2004 "Školním závodem" pro praktickou výuku studentů ze Střední zemědělské školy a středního odborného učiliště chladící a klimatizační techniky v Kostelci nad Orlicí. Žáci studijního oboru Agropodnikání absolovují týdenní individuální praxi na farmě pod vedením instruktorů /techniků/ farmy. Tyto individuální praxe probíhají na farmě ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku studia. Ve II. ročníku se jedná o náplň individuální praxe zaměřené na práci ošetřovatel skotu, dojič/ka/, krmič, ve III. ročníku o praxi zaměřenou na práci traktoristy v rostlinné výrobě a na práci vedoucího pracovníka v chovu skotu - zootechnik. Ve IV. ročníku se jedná o individuální praxi zaměřenou na práci vedoucího pracovníka v rostlinné výrobě - agronom. V letních měsících na farmě probíhají individuální prázdninové praxe, zaměřěné především na sklizňové práce v rostlinné výrobě a chovatelské práce u dojnic. V rámci učebních a odborných praxí absolvují studenti výuku pod vedením svých učitelů praxe ve stáji a na pozemcích farmy v průběhu celého roku ve všech ročnících daného studijního oboru. Jedná se o praxe zaměřené v chovu skotu na stájovou mechanizaci, dojení, krmení, ustájení zvířat, výrobu mléka, odchov telat, stájové prostředí apod.. V rostlinné výrobě jde pak především o práce na polích, tj. orba, příprava půdy, setí, ošetřování během vegetace, agrobiologická kontrola porostů, sklizňové práce apod..