603 812 106

farma.tichy@seznam.cz

Rostlinná výroba

V současné době farma obhospodařuje 720 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba zahrnuje pěstování tradičních tržních plodin - pšenice, ječmen, řepka, oves, tritikále, svazenka, sója, len, kostřava ... atd.. Pro vlastní krmivovou základnu se pěstuje kukuřice na siláž, vojtěška a jetel na senáž. Travní porosty se využívají pro sklizeň sena a pastevní areály. V rostlinné výrobě se využívájí vlastní moderní stroje, např. traktory JOHN DEER, NEW HOLLAND, ZETOR, postřikovač AMAZONE nebo stroje na přípravu a zpracování půdy. Na sklizeň senáží, sena a slámy se používá lis NEW HOLLAND a balička ELHO.