Rostlinná výroba

V současné době farma obhospodařuje cca 700 ha zemědělské půdy. Rostlinná výroba zahrnuje pěstování tradičních tržních plodin - pšenice, ječmen, řepka, oves, tritikále, sója, len, peluška ... atd.. Pro vlastní krmivovou základnu se pěstuje kukuřice na siláž, vojtěška a jetel na senáž. Travní porosty se využívají pro sklizeň sena a pastevní areály. V rostlinné výrobě se využívájí vlastní moderní stroje, např. traktory NEW HOLLAND, VALTRA, ZETOR, JCB, postřikovač a secí stroj AMAZONE nebo stroje na přípravu a zpracování půdy. Na sklizeň sena a slámy se používá lis NEW HOLLAND.